Valikko Sulje

Tietosi ovat turvassa.

Yrityksen Mentaalivalmennus Minna Marsh
markkinointi- ja asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Mentaalivalmennus Minna Marsh
Y-tunnus: 2407427-4

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

minna@minnamarsh.com

 

Rekisterin nimi ja rekisteröidyt

Yrityksen Mentaalivalmennus Minna Marsh markkinointi- ja asiakasrekisteri.

Käsittelen rekisterissä asiakkaiden sekä potentiaalisten asiakkaiden ja näiden edustajien (esim. alaikäisen vanhempien) henkilötietoja.

 

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Käytän tietoja asiakassuhteen hoitoon, asiakasviestintään ja verkkopalvelun käyttökokemuksen parantamiseen, tavoitteena kohdentaa viestini niin, että saat juuri itsellesi sopivaa viestintää.

Voin lähettää sinulle myös suostumuksesi perusteella sähköisiä suoramarkkinointiviestejä.

 

Rekisterin tietosisältö

Kerään nimi-, puhelin-, sähköposti-, osoite- ja muita jättämiäsi tietoja. Evästeiden avulla saan vierailijoista mitattavia tietoja, joita hyödynnän esimerkiksi markkinointisuunnittelussa. Tällä tavoin voin kohdentaa viestintää mahdollisimman osuvasti. En luovuta tietojasi kolmansien osapuolten markkinointikäyttöön.

Rekisteröidystä eli sinusta voidaan tallentaa seuraavia tietoja:

Henkilön nimi, sähköpostiosoite ja titteli / vastuualue

Yrityksen nimi, yhteystiedot ja toimiala

Asiakkuuden hoitamiseen ja yhteydenpitoon liittyvät tiedot (esim. koulutuspalveluiden osto- ja peruutustiedot, palautteet, sekä asiakaspalvelutapahtumien taltioinnit)

Verkkokäyttäytymiseen liittyvät tiedot tällä verkkosivustolla.

Tekniset tiedot sekä rekisteröidyn selaimelle lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot

 

Rekisterin tietolähteet

Nimi- ja muiden yhteystietojen kerääminen perustuu asiakas- tai yhteistyösuhteeseen. Kerään siis henkilötiedot pääasiassa sinulta itseltäsi.

 

Tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle markkinointitarkoituksiin.

 

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Voin käyttää henkilötietojesi käsittelyssä palveluntarjoajia, joilla voi olla pääsy henkilötietoihisi EU-/ETA-alueen ulkopuolelta, kuten Yhdysvalloista. Huolehdimme siirtojen asianmukaisesta ja lainmukaisesta toteuttamisesta henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön mukaisesti.

Siirrämme kaikissa tilanteissa henkilötietojasi EU-/ETA-alueen ulkopuolelle ainoastaan jollakin alla mainitulla, lainmukaisella perusteella:

Euroopan komissio on päättänyt, että kyseisessä vastaanottajamaassa on varmistettu riittävä tietosuojan taso;

olen toteuttanut asianmukaiset suojatoimet henkilötietojesi siirtämiseksi käyttämällä Euroopan komission hyväksymiä tietosuojaa koskevia vakiolausekkeita. Sinulla on tällöin oikeus saada jäljennös kyseisistä vakiolausekkeista ottamalla meihin yhteyttä; tai

olet antanut nimenomaisen suostumuksesi henkilötietojesi siirtämiselle, tai henkilötietojesi siirtämiselle EU-/ETA-alueen ulkopuolelle on olemassa muu lainmukainen peruste, kuten Yhdysvaltojen osalta Euroopan komission hyväksymä Privacy Shield-järjestely.

 

Rekisterin suojaus ja henkilötietojen säilytysaika

Kunnioitan henkilötietojesi luottamuksellisuutta. Rekisteri on talletettu palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuun tietokantaan, johon on pääsy vain Minna Marshilla.

Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot hävitän asiaankuuluvalla tavalla. Säilytän henkilötietoja korkeintaan viisi vuotta tai niin kauan kuin yhteistyö kestää. Kirjanpitolain tai muun soveltuvan lain velvoitteista johtuen tietoja voidaan joutua säilyttämään edellä mainittua ajanjaksoa pitempään.

 

Rekisteröidyn oikeudet

Jokaisessa suorasähköpostissa on lainmukainen linkki, josta voit halutessasi estää suorapostitukset sähköpostiisi jatkossa.

Lisäksi sinulla on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:

saada tieto henkilötietojesi käsittelystä;

saada pääsy omiin tietoihisi ja tarkastaa itseäsi koskevat käsittelemämme henkilötiedot;

vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;

vaatia henkilötietojesi poistamista;

peruuttaa suostumuksesi ja vastustaa henkilötietojesi käsittelyä siltä osin, kuin henkilötietojesi käsittely perustuu antamaasi suostumukseen;

vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojesi käsittelyperusteena on oikeutettu etumme;

saada henkilötietosi koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että olet itse toimittanut kyseiset henkilötiedot meille, käsittelen kyseisiä henkilötietoja sopimuksen tai antamasi suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti; ja

vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista.

Voin pyytää sinua tarkentamaan pyyntöäsi ja varmentamaan henkilöllisyytesi ennen pyynnön käsittelemistä. Voin kieltäytyä pyyntösi toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

 

Sinulla on myös aina oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen EU:n jäsen-valtion valvontaviranomaiselle, jossa asuinpaikkasi tai työpaikkasi sijaitsee, mikäli katsot, että en ole käsitellyt henkilötietojasi soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Sinun tulee lähettää oikeuksiasi koskevat pyynnöt sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

minna@minnamarsh.com

 

Tietosuojaselosteen muuttaminen

Pyrin jatkuvasti kehittämään palvelujamme ja siksi pidätän oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä tällä sivulla.